VE Podveležje - trafostanica pod naponom

Trafostanica 110/30 kV Podveležje puštena je pod napon. Formirana su i dva nova 110 kV dalekovoda, HE Jablanica – TS Podveležje i TS Podveležje – TS Mostar 2. Tok električne energije iz HE Jablanica prema trafostanici TS 110/35/10 kV Mostar 2, uspostavljen je preko 110 kV postrojenja TS Podveležje.

Pod napon su pušteni i transformatori vlastite potrošnje  koji se nalaze u komandnoj zgradi preko kojih se napaja vlastita potrošnja trafostanice. Istovremeno, isključeno je napajanje vlastite potrošnje trafostanice sa distributivne mreže (ED Mostar), a koje je do sada bilo u funkciji privremenog napajanja.

Paralelno sa aktivnostima na energizaciji TS i montaži vjetroagregata, traju aktivnosti  na kablovskom uvezivanju vjetroagregata sa TS s ciljem obezbjeđenja uslova za plasman proizvedene električne energije prema prijenosnoj mreži.

Gradilište VE Podveležje posjetili su učesnici Drugog savjetovanja BH K CIRED, održanog u Mostaru u organizaciji BH komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme BH K CIGRÉ i BH komiteta Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji – BH K CIRED.