Objavljen poziv licima zainteresiranim za prodaju projekata obnovljivih izvora energije

Obavijest o pozivu za iskazivanjem interesa fizičkim i pravnim licima dostupna je na web portalu Društva.

U skladu s strateškim ciljem da značajno poveća udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo objavilo je poziv zainteresiranim stranama - fizičkim i pravnim licima, za iskazivanjem interesa za prodaju projekata obnovljivih izvora energije koji su već u pogonu i projekata koji su u razvoju.

Pozivom su obuhvaćeni projekti za hidroelektrane snage uključivo i veće od 1 MW koje su u pogonu, hidroelektrane snage uključivo i veće od 10 MW koje su u razvoju, vjetroelektrane snage uključivo i veće od 3 MW koje su u pogonu ili su u razvoju i solarne elektrane (samostojeće) snage uključivo i veće od 1 MW koje su pogonu ili su razvoju.

Više informacija dostupno je ovdje.