Šezdeset i šesta (vanredna ) Skupština - Statut o izmjenama i dopunama Statuta JP EPBiH

Šezdeset i šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 7.decembra 2020. godine, u Sarajevu donijela je Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo.

Statut je donesen na osnovu Elaborata ¨Koncept nove organizacije Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo¨ sa fokusom na organizaciono razdvajanje djelatnosti distribucije i prilagođavanje poslovanju na otvorenom tržištu električne energije.

Izmjenama i dopunama Statuta,  Djelatnost snabdijevanja će biti organizovana samo u organizacionim jedinicama u sjedištu Društva.

Izvršene su i izmjene pojedinih odredbi za koje je u dosadašnjoj primjeni uočena potreba za izmjenom, odnosno za drugačijim uređenjem određenog pitanja.