Premijer Novalić na gradilištu VE Podveležje

Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić posjetio je gradilište VE Podveležje, prve vjetroelektrane u vlasništvu Elektroprivrede BiH. Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH i članovi stručnog tima za realizaciju LOT-a 1, kojim su obuhvaćeni projektovanje, isporuka opreme, građevinski radovi, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon, upoznali su premijera Novalića sa radovima u okviru završne faze realizacije projekta i pripremama za početak probnog rada Vjetroelektrane.

 

Nakon obilaska vjetroagregata i transformatorske stanice izgrađene za potrebe Vjetroelektrane, premijer Novalić je ukazao na značaj projekta VE Podveležje za razvoj obnovljivih izvora energije i povećanje njihovog udjela u proizvodnji električne energije, odnosno ispunjavanju zadataka iz evropskih direktiva koje su obavezujuće za BiH, potpisnicu Ugovora o Energetskoj zajednici.

„Na ovom platou predviđena je izgradnja još jednog vjetroparka koji će biti priključen na novoizgrađeni dalekovod, te izgradnja solarne elektrane snage 35 MW koja će biti locirana ispod ovih vjetroagregata. Samo na Podveležju, realizacijom ovih projekata,  možemo dobiti 135 MW, što je snaga Hidroelektrane Jablanica“,izjavio je premijer Novalić.  

Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH, je kazao da će izgradnja solarne elektrane biti realizovana u saradnji  s Vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona i Gradom Mostarom.

„Naš sljedeći vjetropark koji ćemo graditi je Vjetropark Vlašić. Prije desetak dana Vlada Srednje-bosanskog kantona je usvojila prijedlog izmjene prostornog plana SBK u kojem je predviđena gradnja Vjetroparka. Prijedlog izmjene je upućen kantonalnoj Skupštini i očekujemo njegovo usvajanje do kraja godine.  Time su u suštini stvoreni preduslovi kako bi mogli započeti ishođenje potrebnih dozvola, urbanističkih saglasnosti, itd.“, naglasio je direktor Andelija ukazujući da su paralelno vođene i aktivnosti na mjerenju potencijala vjetra na lokaciji  predviđenoj za izgradnju, studija uticaja na okoliš i ostale dokumentacije.

Činjenica je također da imamo iskazan interes međunarodnih kreditora, prije svega KfW banke i EIB banke. Procedura kreditnog zaduženja, koja ide preko nadležnih državnih organa je započeta i mi očekujemo da će projekat VE Vlašić vrlo brzo iz faze pripreme preći u fazu realizacije“, dodao je generalni direktor Elektroprivrede BiH.

Elektroprivreda BiH u dugoročnom planu do 2030 - 2035. godine, planira izgradnju cca 700 MW kapaciteta iz obnovljivih izvora električne energije.