EPBIH: Plaćanje računa za električnu energiju bez provizije u svim poslovnicama BH Pošte

Prateći globalne društvene trendove, JP Elektroprivreda BiH implementira obimne aktivnosti u okviru digitalne transformacije poslovanja, uključujući i reformu sistema naplate računa za električnu energiju. U tom smislu, od 01.01.2021. godine, obustavlja se naplata na šalterima Elektrodistribucije, a kupcima iz kategorije domaćinstva će biti omogućeno plaćanje računa bez provizije u svim poslovnicama BH Pošte. Kupcima će na raspolaganju biti mnogo veći broj šaltera naplate. Troškove provizije plaćanja u BH Pošti, umjesto kupaca preuzima EPBiH.

 

Za kupce kojima više odgovara elektronska komunikacija, omogućena su plaćanja bez provizije putem usluga e-plaćanja. Naime, osim standardnih elektronskih uplatnica, EPBiH je ugovorila posebnu uslugu e-plaćanja sa unaprijed popunjenim uplatnicama, koja je dostupna u mobilnom/internet bankarstvu BBI banke (e-režije), Intesa SanPaolo banka (e-Plati), Raiffeisen bank (Režije na klik), Sberbank BH (ClickPay), Sparkasse bank (PLATI RAČUNe), UniCredit Bank (e-uplatnica) te Ziraat bank (e-Računi).

Klijenti pomenutih banaka se mogu besplatno prijaviti na navedene usluge, a po izdavanju mjesečnog računa za električnu energiju, EPBiH banci šalje iznos sa posljednjeg računa na osnovu kojeg banka priprema gotovu uplatnicu i postavlja je na korisnički nalog internet ili mobilnog bankarstva.

 Korisnicima je omogućena i korekcija uplatnog iznosa ukoliko za to postoji potreba.  Plaćanje odobrava kupac kada on to želi. Usluga e-plaćanja je dostupna za sve kupce koje električnom energijom snabdijeva EPBiH.

 

Korisnici e-računa, oslobođeni su plaćanja troškova provizije, koje je na sebe preuzela EPBiH s ciljem promoviranja elektronske dostave i naplate. Na navedene usluge e-plaćanja se potrebno posebno prijaviti na mobilnom ili internet bankarstvu koristeći broj reference računa za električnu energiju, jer se prilikom plaćanja putem klasičnih elektronskih uplatnica, naplaćuje bankarska provizija u skladu sa internim cjenovnicima banaka i njihovom politikom poslovanja. 

 

Pored navedenih usluga, EPBiH je omogućila i kartično plaćanje računa putem digitalne aplikacije HuHu koje se realizira u skladu sa savremenim standardim zaštite za kartična plaćanja. Za plaćanje putem HuHu aplikacije je dovoljno posjedovati bilo koju platnu karticu, a plaćanja su omogućena i za korisnike iz inostranstva i to za više mjernih mjesta.

 

Osim HuHu aplikacije, račune je moguće platiti i putem OPA mobilne aplikacije koja predstavlja intuitivan i savremen način plaćanja na velikom broju prodajnih mjesta, a mehanizam plaćanja računa za električnu energiju je identičan ostalim uslugama e-plaćanja.

 

U okviru procesa digitalne transformacije, uvedene su i brojne pogodnosti za sve kupce koji se opredijele za elektronsku dostavu računa (e-račun). Korisnicima koji račune za električnu energiju primaju putem maila rok plaćanja produžen je na 30 dana. E-račun je potpuno identičan papirnom, dostava je brža i sigurnija, a elektronska arhiva osigurava trajnu dostupnost i minimizira rizik gubljenja računa, kašnjenja i sl. Prijava na e-račun je besplatna, a može se izvršiti popunjavanjem i predavanjem ili slanjem Izjave za elektronsku dostavu računa, putem korisničkog naloga na portalu www.epbih.ba te putem mobilnih aplikacija HuHu i OPA.