Objavljen konkurs za dva člana Odbora za reviziju EPBiH

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisao je Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

U Odbor za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo biraju se 2 (dva) člana na period do isteka mandata Odbora za reviziju imenovanog 28.05.2020. godine, na Šezdeset i drugoj (redovnoj) Skupština Društva, na period od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

Tekst konkursa dostupan je na web portalu Društva.