Utvrđen javni interes za izgradnju HE ¨Janjići¨

Gradsko vijeće Grada Zenica, većinom glasova vijećnika, na 2. sjednici održanoj 28.decembra 2020. godine, utvrdilo je javni interes za izgradnju Hidroelektrane „Janjići“ na rijeci Bosni, a s ciljem provođenja potpune eksproprijacije nekretnina za potrebe izgradnje HE „Janjići“.

 

JP Elektroprivreda BiH  je u procesu pripreme izgradnje HE „Janjići“ do sada obezbijedila

  • Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje HE „Janjići“ na rijeci Bosni,

  • Idejni projekat,

  • Okolinsku dozvolu,

  • Načelno odobrenje za građenje složene hidroenergetske građevine,

  • Kredit za izgradnju, u vrijednosti 30 miliona Eura od Njemačke razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

 

Donošenjem Odluke o javnom interesu omogućen je nastavak aktivnosti na pripremi izgradnje, odnosno rješavanje imovinsko pravnih odnosa – otkup nekretnina koje će zahvatiti buduća HE „Janjići“, kao jednog od uslova za pribavljanje građevinske dozvole, za koju je neophodna i izrada glavnog projekta.

 

HE „Janjići“ spada u kategoriju hidroelektrana sa niskom branom, sa manjim zahvatom u prostoru i malom akumulacijom koja se formira u samom koritu rijeke. Električna energija proizvedena u ovoj kategoriji objekata, ima karakter čiste energije. Korištenjem dijela hidroenergetskog potencijala rijeke Bosne, izgradnja HE „Janjići“, novog izvora električne energije u BiH iz obnovljivih energetskih resursa, predstavlja doprinos ukupnom smanjenju emisije CO2, NOx i ostalih zagađujućih materija i ispunjenje zahtjeva iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, kojim su se zemlje potpisnice obavezale da implementiraju regulative EU u energetskom sektoru, te povećaju proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Izgradnjom objekata poput HE „Janjići“ postižu se i pozitivni socijalni efekti direktnim angažmanom lokalne radne snage  i domaće građevinske operative. Također, lokalnoj  zajednici će kroz Program prijateljskog okruženja biti doznačena  sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekata, a na osnovu Ugovora potpisanog sa Gradom Zenica. Nakon izgradnje objekta,  kroz naplatu dijela koncesione naknade i ostalih naknada, lokalnoj zajednici se obezbjeđuje  redovan izvor prihoda za unapređenje vlastite infrastrukture.