Ugovor o prijenosu vlasništva na trafostanicama u Maglaju i Goraždu

S ciljem nastavka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, u Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 11.01.2021.godine, potpisani su ugovori o prijenosu vlasništva na trafostanicama u Maglaju i Goraždu na kompaniju "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka.

 Za JP Elektroprivreda BiH ugovore su potpisali Admir Andelija, generalni direktor i Elvir Lojić, izvršni direktor za distribuciju, a za “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Mato Žarić, generalni direktor i Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za rad i održavanje sistema. 

Ugovori predstavljaju nastavak aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za objekte koji su nakon osnivanja kompanije  “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, iz formalnih razloga, ostali upisani kao vlasništvo JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, iako iste nakon osnivanja, stvarno i faktički koristi “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za obavljanje svoje djelatnosti.

Prijenos vlasništva na objektima biće izvršen bez naknade, a isto je i u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo od 30.09.2004.godine, o razdvajanju i izdvajanju sredstava za prijenos električne energije u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo,  kojom JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo izdvaja i razdvaja sredstva za prijenos električne energije u BiH na kompaniju za prijenos električne energije  „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka. Prijenos vlasništva u skladu je i sa Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini, te drugim važećim zakonskim propisima.