Skupština EPBiH imenovala članove Nadzornog odobora i Odbora za reviziju

Šezdeset osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, održana 11. februara 2020. godine, donijela je Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

Na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH imenovani su: dr.sci. Admir Softić, Muhidin Zametica, dr.sci.Safet Isić, dr.sci. Milenko Obad, Selvedin Subašić i dr.sci. Izet Žigić, na period imenovanja do 27.08.2023. godine.

Skupština je donijela Odluku o izboru i imenovanju dva člana Odbora za reviziju, nakon Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke. U Odbor za reviziju imenovani su Mustafa Šakić i Ismeta Jakupović - Divković, na period do 28.05.2024. godine, odnosno, do isteka mandata Odbora za reviziju koji je počeo 28.5.2020. godine.