Sporazum o saradnji na projektu pripreme izgradnje MHE Modrac 2

JP Elektroprivreda BiH i JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča, potpisali su Sporazum o saradnji na projektu pripreme izgradnje MHE Modrac 2 na rijeci Spreči. Svrha Sporazuma je unapređenje već uspostavljenih oblika i sadržaja saradnje, te stvaranje uslova i pretpostavki s ciljem uključenja JP Elektroprivreda BiH u projekat izgradnje MHE Modrac 2, radi zaključenja Ugovora o zajedničkom ulaganju.


 

Sporazumom o saradnji kojeg su u ime JP Elektroprivreda BiH potpisali Admir Andelija, generalni direktor i dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, a u ime JP Spreča direktor Dževad Mujkić, definisane su  aktivnosti za ostvarivanje saradnje na projektu pripreme izgradnje MHE Modrac 2 i uslovi i pretpostavke za zaključenje Ugovora o zajedničkom ulaganju kojim će se definisati prava, obaveze i odnosi potpisnica Sporazuma o zajedničkoj izgradnji i eksploataciji. 

Postojeći objekti i infrastruktura koja će biti korištena u funkciji MHE Modrac 2, ostaju u vlasništvu JP Spreča, izuzev dijela koji JP Spreča unosi kao ulog u zajednički projekat. Novoizgrađeni objekti i oprema  čiju realizaciju finansira JP Elektroprivreda BiH, biće u  vlasništvu JP Elektroprivreda BiH. 

Omjer u raspodjeli električne energije utvrdiće se Ugovorom o zajedničkom ulaganju u projekat izgradnje MHE Modrac 2.