Delegacija Ambasade Njemačke u posjeti VE "Podveležje 1"

Nj.E. Margret Uebber, ambasadorica Savezne Republike Njemačke, posjetila je VE "Podveležje 1", u čiju izgradnju je investirano 77 miliona Eura. Realizaciju projekta Elektroprivreda BiH finansirala je kreditnim sredstvima Razvojne banke Njemačke (KfW-a) u iznosu 65 miliona Eura i vlastitim sredstvima.

Kreditni aranžman sa KfW bankom, realizovan je u okviru finansijske saradnje sa BiH odobrene od strane Vlade Njemačke.

U toku razgovora sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom Elektroprivrede BiH, dr. sci. Senadom Salkićem, izvršnim direktorom za kapitalne investicije i članovima stručnih timova Elektroprivrede BiH koji su pratili i nadzirali izvođenje radova, ambasadorica Uebber naglasila je da Vlada Njemačke podržava energetski razvoj BiH posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. 

„Izražavamo zadovoljstvo jer Elektroprivreda BiH uz našu finansijsku podršku priprema izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora na platoima Vlašić i Bitovnja, što predstavlja nastavak uspješne saradnja koju smo ostvarili u realizaciji VE "Podveležje 1“, kazala  je ambasadorica Uebber.

U VE "Podveležje 1" u toku je testiranje usaglašenosti novog elektroenergetskog objekta sa zahtjevima iz Mrežnog kodeksa, koje provodi izvođač radova na realizaciji LOT 1, Konzorcij SIEMENS. Testovi i ispitivanja će osigurati izdavanje odgovarajućih certifikata koji potvrđuju da VE "Podveležje 1" kao dio elektroenergetskog sistema, ispunjava sve zahtjevane performanse u pogledu pouzdanog i stabilnog rada.