EPBiH uspostavila sistem za nadzor i upravljanje punionicama za električna vozila

Elektroprivreda BiH uspostavila je sistem za nadzor i upravljanje punionicama za električna vozila i time postala prva kompanija sa ovakvim sistemom u BiH. U sistem je uključeno svih sedam (7) punionica u vlasništvu Elektroprivrede BiH lociranim uz objekte kompanije u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Travniku, Bihaću, Goraždu i Mostaru (elektrodistributivne podružnice).

Sistem u koji se mogu uključiti i punionice zainteresovanih trećih lica, za sada omogućava funkcije nadzora, upravljanja, izvještavanja, upravljanja bazom korisnika, kontrole pristupa sistemu i dr. uz planirano proširenje njegovih funkcija. 

Svi zainteresovani vlasnici električnih vozila mogu postati registrovani korisnici punionica Elektroprivrede BiH i dio baze korisnika u uspostavljenom sistemu. Uz navedeno, vlasnici električnih vozila u trajno  vlasništvo dobivaju RFID karticu za korištenje sadašnjih i budućih punionica u sistemu Elektroprivrede BiH. Posjedovanje i korištenje vlastite RFID kartice olakšava pristup punionicama u sistemu Elektroprivrede BiH, a izdavanje kartica je u ovoj fazi besplatno.

Za registraciju u sistem i trajno dobivanje RFID kartice, dovoljno je popuniti formular objavljen na portalu Elektroprivrede BiH: https://www.epbih.ba/stranica/elektromobilnost