EPBiH ostvarila povećanje proizvodnje električne energije

Elektroprivreda BiH je u prvom kvartalu 2021. godine proizvela 2.019.081,65 MWh električne energije, što je za 262.327,81 MWh ili 14,93% više od planirane proizvodnje prema Elektroenergetskom bilansu za 2021. godinu i 10,09% više u odnosu u odnosu na isti period 2020. godine.

Povećanje proizvodnje prvenstveno je rezultat znatno veće ostvarene proizvodnje  u Podružnici „HE na Neretvi“, Jablanica.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u hidroelektranama (uključujući i male hidroelektrane) u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 622.140,23 MWh i veća je za 204.069,38 MWh ili 48,81% u odnosu na planiranu, čemu su doprinijele pogonska spremnost i raspoloživost agregata i izrazito povoljne hidrološke prilike, posebno, u prva dva mjeseca 2021. godine.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u termoelektranama, u prvom kvartalu 2021. godine, iznosila je 1.374.824,23 MWh i veća je za 46.141,23 MWh ili 3,47% u odnosu na planiranu proizvodnju prema Elektroenergetskom bilansu za 2021. godinu. Povećanju  ukupne ostvarene proizvodnje električne energije u termoelektranama prvenstveno je doprinijela  veća  proizvodnja u Podružnici TE „Kakanj“, dok je proizvodnja u  TE „Tuzla“, zbog realizacije kapitalnog remonta na Bloku 5,  manja u odnosu na plan za 5,71%.

Početkom 2021. godine sa radom je počeo proizvodni pogon VE „Podveležje“. Ostvarena proizvodnja električne energije u VE „Podveležje“ iznosi 22.117,20 MWh i udio električne energije prizvedene iz vjetra u ukupnoj ostvarenoj proizvodnji, u prvom kvartalu 2021. godine, je 1,10%.