Prihvatanje zahtjeva Sindikata rudara vodi povećanju cijene električne energije za 15 posto

Odustajanje Sindikata radnika rudnika FBiH od prihvaćenog modela restrukturiranja rudnika i rješavanja pitanja viška uposlenih na socijalno prihvatljiv način, te insistiranje na zadržavanju u radnom odnosu i viška administrativnog, režijskog i rukovodnog osoblja u periodu dužem od planom predviđenog, put je do neminovnog povećanja cijene električne energije u minimalnom iznosu 15 posto.

 

Podlijeganje ucjenama i pritiscima u vezi sa viškom uposlenih u rudnicima i prihvatanje zahtjeva Sindikata, značilo bi samo jedno –  udar na potrošače električne energije, posebno  domaćinstva.

 

Za provedbu zahtjeva koji je dostavljen Vladi FBiH i JP Elektroprivreda BiH, neophodno je iznalaženje dodatnih cca 60 miliona KM na godišnjem nivou za sve rudnike Koncerna. Posmatrano sa stanovišta poslovanja rudnika sa kontinuiranim povećanjem gubitaka i neizmirenih obaveza, jedini mogući način obezbjeđenja nedostajućih sredstava jeste povećanje cijene uglja od 25 do 30 posto,  koje posljedično vodi do značajnog poskupljenja proizvodnje električne energije iz ovog energenta i dodatnih finansijskih izdataka za građane.

 

Da drugi način iznalaženja sredstava za ispunjavanje zahtjeva Sindikata izuzev poskupljenja električne energije za 15 posto ne postoji, potvrđuju podaci o poslovanju rudnika izdvojeni za prva tri mjeseca ove godine.

 

Za ovaj period planiran je prihod u iznosu 77,9 miliona KM, a ostvareno je 63,9 miliona KM. Ostvareni prihod od prodaje uglja termoelektranama manji je 10 miliona KM u odnosu na planirani. Za plate i ostala lična primanja uposlenika isplaćeno je 48,3 miliona KM, što je čak za 43,3 posto više od plana.  U ovom periodu, rudnici Koncerna poslovali su sa gubitkom u iznosu 16,6 miliona KM  i gotovo je identičan povećanju troškova plata i ostalih ličnih primanja. Ukoliko ovakav trend  bude nastavljen,  gubitak na kraju godine iznosio bi  67 miliona KM, a troškovi povećanja plata cca 58,4 miliona KM.

 

Poskupljenje električne energije do kojeg bi došlo ispunjavanjem zahtjeva Sindikata radnika rudnika FBiH, može se izbjeći samo odustajanjem od ucjena i pritisaka, vraćanjem dijaloga i odgovornim pristupom  svih strana uključenih u restrukturiranje rudnika, procesa koji nije pitanje volje ili izbora već obaveza BiH u vezi sa provedbom energetske tranzicije i ispunjavanja jasnih ciljeva i politika EU u pogledu smanjivanja korištenja uglja za proizvodnju električne energije do potpunog prestanka upotrebe.