O razvojnim planovima EPBiH na Samitu energetike „Trebinje 2021“

Na panelu Investicioni ciklus – gradnja novih energetskih objekata, održanog u okviru drugog Samita energetike „Trebinje 2021“, Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH, predstavio je investicioni ciklus kompanije, s akcentom na razvoju obnovljivih izvora energije, posebno izgradnji novih vjetro i foto naponskih elektrana u periodu do 2030.godine, ukupne snage 481 MW i procijenjene godišnje proizvodnje cca 950 GWh električne energije.

 

Na panelu u kojem su učestvovali vodeći ljudi elektroprivrednih kompanija iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i predstavnici Sekretarijata Energetske zajednice, direktor Andelija govorio je i budućnosti termo postrojenja Elektroprivrede BiH u kontekstu obaveza BiH proisteklih  iz međunarodnih ugovora, politika i ciljeva EU u vezi sa energetikom i klimom i opredjeljenosti Unije  za potpunu dekarbonizaciju energetskog sektorado 2050.godine.

 

Kroz sedam panela Samita koji se 20. i 21. maja 2021.godine, održava  pod sloganom „Hibridna energetska budućnost" ministri iz regiona, direktori energetskih kompanija, istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci za energetiku, razgovaraće o energetskoj strategiji i energetskim planovima u regionu, investicionim ciklusima i gradnji novih kapaciteta, nastavku liberalizacije tržišta električne energije, reformi sektora daljinskog grijanja u regiji, hibridnoj energetskoj budućnosti, razvoju potencijala obnovljivih izvora energije, modelima uslovima i preprekama za investiranje u sektor energetike.

 

Drugog dana Samita, dr.sci. Ajla Merzić iz Sektora za strateški razvoj Elektroprivrede BiH, učestvovaće u radu panela posvećenog modelima, uslovima i preprekama za investiranje u energetski sektor.