Prihvaćena inicijativa Energetske zajednice o internom obračunu troškova CO2

Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice i Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, boravili su u subotu, 22.05.2021.godine, u JP Elektroprivreda BiH. Tokom sastanka sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom i njegovim saradnicima, razgovarano je o obavezama iz Ugovora o Energetskoj zajednici i potpisano Pismo namjere kojim JP Elektroprivreda BiH prihvata inicijativu Zajednice za uvođenje internog obračuna troškova CO2.

 

 

Inicijativa predviđa samonametnuti mehanizam interne cijene za emisije CO2iz rada termoelektrana, kao prijelaznu mjeru kako bi se olakšala provedba planova smanjenja emisija.

 

Cilj JP Elektroprivrede BiH je iznalaženje načina za održivu i pravičnu tranziciju elektroenergetskog sektora uz očuvanje sigurnosti snabdijevanja energijom, posebno uzimajući u obzir specifične okolnosti u BiH,  posebno sektor uglja koji predstavlja najveći izazov. 

 

Konceptom internog obračuna troškova CO2, JP Elektroprivreda BiH  se unaprijed opredjeljuje za rezervaciju sredstava i stvaranje internog fonda za potrebe tranzicije u pravcu dekarbonizacije. Istovremeno, ovakav obračun služi kao priprema za uslove poslovanja uz plaćanje naknade za CO2 koji  bi mogli nastupiti za nekoliko godina. Posebno  je značajno da se na ovaj način utvrđuju  budući veći troškovi proizvodnje i njihov uticaj na prodajne cijene električne energije i konkurentnost na tržištu, kao i na odluke o ulaganju u nove proizvodne kapacitete.

 

 

 Pismom namjere JP Elektroprivreda BiH,  prva u BiH,  potvrđuje svoju opredijeljenost da preuzme fer doprinos u dekarbonizaciji i modernizaciji energetskog sektora uvođenjem instrumenata za obračun troškova CO2 s ciljem da aktivno ubrza tranziciju na klimatski održiv energetski sektor, prepozna i utvrdi izloženost rizicima buduće regulacije i klimatske politike, otkloni rizike poslovanja i ulaganja u odnosu na buduće zakonodavstvo u vezi sa cijenom karbona, iskoristi mogućnosti koje će stvoriti niskougljična ekonomija, te odabere pravi put za tranziciju kompatibilan s dugoročnim održivim razvojem.

 

 

 JP Elektroprivreda BiH prihvatanjem incijative Energetske zajednice iskazuje razumjevanje da je proces dekarbonizacije neminovnost i obaveza na osnovu Ugovora o energetskoj zajednici i drugih međunarodnih sporazuma. U Sofijskoj deklaraciji o zelenoj agendi za zapadni Balkan prihvaćena je obaveza da zemlje članice nastave sa usklađivanjem sa EU sistemom za trgovanje emisijama, kao i da rade na uvođenju drugih instrumenata za cijenu ugljika u cilju promocije dekarbonizacije u regionu i postizanja neto nultih emisija ugljika prije 2050. godine.