Zakazana 70. Skupština Društva

Sedamdeseta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 30. jula 2021. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o usvajanju Izvješaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Previđeno je  i donošenje  Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Skupština će razmatrati i donošenje odluka o raspodjeli dobiti za 2019. i 2020. godinu.

Dnevnim redom 70. Skupštine Društva obuhvaćeno je i donošenje Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, donošenje Odluke o izmjeni namjene dijela planiranih sredstava za ulaganja tokom 2021. godine, u okviru Revidiranog plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2021. – 2023. godina, donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj i donošenje Odluke o odobravanju Statuta GEOLP d.o.o. Kakanj.

Detaljnije informacije o sazivanju  Sedamdesete  (redovne ) Skupštine JP Elektroprivreda BiH dostupne su ovdje.