Javni poziv za iskazivanje javnog interesa za izgradnju fotonaponskih elektrana

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine –zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.

 

Zakup građevinskog ili zemljišta gdje je moguće izvršiti prenamjenu za izgradnju fotonaponskih stanica, vršiće se na minimalno 25 godina.

Prednost pri odabiru imaju lokacije s većim brojem sunčanih sati u toku godine i boljim mikrolokacijama uslovima.

Poziv zainteresovanim stranama otvoren je do 31.12.2021.

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.