Moderni sistemi daljinskog grijanja za efikasnije korištenje toplinske energije

U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 12.jula 2021. održana je ekspertna radionica o temi “Poboljšanje performansi sistema daljinskog grijanja u Evropi“ koju je organizovao Sektor za strateški razvoj JP Elektroprivreda BiH, u okviru Horizont 2020 projekta UPGRADE DH podržanog od Evropske Komisije.

 

Glavni cilj projekta je poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje emisije CO2 i uključivanje modula obnovljivih izvora energije u postojeće sisteme daljinskog grijanja u osam gradova Evrope, od kojih je jedan i grad Tuzla koji se snabdijeva toplinskom energijom iz kogeneracijskih blokova TE ¨Tuzla¨.

U uvodnom obraćanju prof.dr.Mustafa  Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj, istakao je neminovnost tranzicije energetskog sektora i važnost adekvatnog odgovora svih sudionika u energetskom sektoru, pa tako i sektoru toplinarstva. Izazovi energetske tranzicije koji nam predstoje su veliki i upravo je stručna zajednica, ključ uspjeha. Projekti kao što je Upgrade DH su projekti koji otvaraju ova pitanja, istakao je profesor  Musić. Prof. Musić je rekao da je ovo treći projekat iz programa Horizont 2020 za inovacije i istraživanje Evropske komisije u kojem JP Elektroprivreda BiH učestvuje kao jedini predstavnik van Evropske unije.

Dr Anes Kazagić, rukovodilac sektora za strateški rauzvoj i voditelj projekta, je govorio o  projektu Upgrade DH, kao i značaju uspostave lokalnih radnih grupa u razvoju i realizaciji modernizacije postojećih sistema daljinskog grijanja, odnosno uključivanja sudionika iz proizvodnje, distribucije i potrošnje toplinske energije. Dr Kazagić je podcrtao da se radi o velikim infrastrukturnim projektima i investicijama za integraciju obnovljivih izvora u postojeće sisteme, te da je ključno uključivanje u lokalne radne grupe i podrška predstavnika vlasti, donosioca politika, planera, stručnjaka iz oblasti toplinarstva, istraživačko-razvojnih institucija, te potrošača kao ključnih sudionika u svojstvu krajnjih korisnika projekta.

Osim grada Tuzle, neki od primjera UpgradeDH procesa nadogradnje i rekonstrukcije centralizovanih toplotnih sistema su Marburg u Njemačkoj, Bolonja u Italji i Salcininkai u Litvaniji.

Dr. Ajla Merzić je predstavila rezultate projekta Upgrade DH, s tehnoekonomskim pokazateljima projekata za poboljšanje SDG Tuzla. Ona je potom predstavila i draft Nacionalnog Akcionog plana za poboljšanje efikasnosti postojećih sistema daljinskih grijanja u BiH, razvijen u okviru projekta, koji će biti dostavljen nadležnim ministarstvima. Predstavnik Centralnog grijanja Tuzla, gdin Suljo Sarić, govorio je o realiziranim mjerama u distributivnom sistemu daljinskog grijanja Tuzla i planovima na integraciji modula obnovljivih izvora energije.

Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fonda za zaštitu okoliša, kao i predstavnici iz Tuzle, Sarajeva, Kakanj, Livno, Srebrenik, Travnik i Gračanica. Radionici su prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija koje djeluju u energetskom sektoru u BiH, te predstavnici renomiranih lokalnih kompanija i konsultantskih kuća iz ove oblasti.