U RU „Kreka“ u rad pušteni rekonstruisani magistralni transporteri

U prisustvu članova Nadzornog odbora i Uprave JP Elektroprivreda BiH, na površinskom kopu Dubrave Rudnika uglja „Kreka“, u rad su zvanično pušteni rekonstruisani magistralni transporteri MT1-1 i MT 1-2, čime je osiguran kontinuiran i pouzdan transportni sistem i omogućen nastavak proizvodnje otkrivke.

U toku je je izrada komponenti za odlagališne transporter OTE 1-1 i OTE 1-2, čija montaža će biti izvršena u planiranom zastoju transportnog sistema, dok se završetak montažnih radova i puštanje u probni rad etažnog ugljenog transportera ETU 1 kopa Šikulje,  očekuje krajem septembra, a izrada komponenti za transportere ET 2-1 i OT-6  do kraja godine.

U rekonstrukciju transportnih sistema Dubrave i Šikulje,  Elektroprivreda BiH je u okviru programa dokapitalizacije Rudnika uglja „Kreka“, investirala više od 13 miliona KM. Izvođač radova je TTU energetik Tuzla, zavisno društvo iz sastava Koncerna EPBiH.

Eksploatacija uglja i otkrivke u kopovima Dubrave i Šikulje RU „Kreka“ obavlja se duže od 35 godina, tehnološkim procesima preko dvije kontinuirane transportne linije za svaki kop pojedinačno, pod nazivom BTO sistem - rotorni bageri-tračni transporteri-odlagač i BTK sistem bageri -tračni transporteri-klasirnica. Kontinuirana eksploatacija u najvećoj mjeri zavisila je od stanja transportnih sistema, koji predstavljaju jedan od najsloženijih i najskupljih podprocesa proizvodnje uglja i otkrivke.

Direktor RU „Kreka“, Husein Trumić, pojasnio je da su eksploatacioni troškovi transporta činili od 40 do 70 % ukupnih eksploatacionih troškova u neposrednom procesu proizvodnje što je u značajnoj mjeri uticalo  na efikasnost, ekonomičnost i produktivnost Rudnika „Kreka“.  Transportni sistemi proizvedeni 1987.godine,  sa više od 100 hiljada radnih sati, bili su uzrok čestih prekida u proizvodnji otkrivke i uglja zbog niskog koeficijenta tehnološke raspoloživosti, što je nalagalo urgentnu rekonstrukciju  kako bi se  postigla veća pouzdanost  sistema, manje zastoja i time  veća ukupna proizvodnja. 

Prilikom reskontrukcije posebna pažnja je posvećena je kvalitetu i garanciji ugradbenih komponenti.  Repromaterijal za izradu konstruktivnih sklopova i podsklopova proizveden je i atestiran u željezarama u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj, dok su dijelovi ugrađeni  kao gotovi proizvod proizvedeni kod eminentnih proizođača iz Švedske, Poljske i BiH. 

Elektroprivreda BiH je zaključno sa 01. septembrom 2021.godine, kroz program dokapitalizacije, u Rudnik „Kreka“  investirala 87,6 miliona KM. 

Generalni direktor, Admir Andelija, istakao je da će  JP Elektroprivreda BiH uložiti dodatne napore kako bi se izuzetno loše stanje u RU „Kreka“ i ostalim rudnicima Koncerna EPBiH popravilo, što uključuje i dodatnih 130 miliona KM ulaganja, koje je EPBiH obezbijedila s ciljem postizanja ekonomske održivosti rudnika,  a koja će se se realizirati uporedo sa neophodnim procesom njihovog restrukturiranja. 

Zvanično puštanje u rad magistralnih transportera na kopu Dubrave, upriličeno je 07.septembra na Dan JP Elektroprivreda BiH. 

Video zapisi transportnih istema na kopovima Dubrave i Šikulje mogu se preuzeti sa linka:

https://wetransfer.com/downloads/8b2de1cdd9debd96fc92215f925b7dfc20210903165757/57179ba3027efaf110062a1c476f6d8220210903165757/bfbff8