CEDIS i Siemens u posjeti JP Elektroprivreda BiH

Predstavnici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS i kompanije Siemens posjetili su JP Elektroprivreda BiH, Podružnicu „Elektrodistribucija“ Zenica gdje su se upoznali sa primjenom SCADA/DMS/OMS sistema.

Delegaciju je primio direktor „Elektrodistribucije“ Zenica  dr.sci. Edin Arnaut sa saradnicima, a prezentaciju su realizirali Ensar Pašić, projekt menadžer SCADA/DMS/OMS projekta u JP Elektroprivreda BiH  i Igor Primorac, rukovodilac Službe za dispečiranje „Elektrodistribucije“  Zenica.

U Dispečerskom centru „Elektrodistribucije“ gosti su imali  priliku neposredno se upoznati sa  funkcionisanjem sistema  “Spectrum Power 7” i čuti dosadašnja iskustva dispečera. Drugi dio posjete je realiziran u Edukacionom centru Zenica, gdje je nastavljena prezentacija i diskusija.

Implementacija projekta „Spectrum Power 7“ je u završnoj fazi u JP Elektroprivreda BiH i u narednom periodu očekuje se korištenje sistema u punom obimu, u svim podružnicama distribucije.

Novi sistem značajno će modernizirati proces upravljanja elektrodistributivnom mrežom i obezbijediti kvalitetnije i stabilnije napajanje električnom energijom kupcima JP Elektroprivreda BiH.

Integracija „Spectrum Power 7“ sistema sa drugim poslovnim aplikacijama omogućit će  kvalitetnije analize i planiranje razvoja mreže, kao i preciznije informacije za obavještavanje kupaca o planskim ili neplanskim zastojima na elektrodistributivnoj mreži.

Predstavnici  CEDIS-a su izrazili zadovoljstvo zbog korisnih i sveobuhvatnih informacija koje su dobili od tima za implementaciju projekta i korisnika sistema.

Iskazana je  spremnost za buduću saradnju i razmjenu iskustava.