Savjetovanje BH K/O CIGRE

U Neumu je, 17.10.2021. godine, počelo s radom 15. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta/ ogranka Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE (BH K/O CIGRE), na kojem će učestvovati i stručnjaci iz JP Elektroprivreda BiH.

Na 15. savjetovanju bit će prezentirano više od 150 stručnih i naučnih radova,  koje potpisuje više od 300 autora  i koatora iz zemlje i svijeta, među kojima je 104 autora, koatora, stručnih izvjestilaca – uposlenika JP Elektroprivreda BiH. Radovi će biti predmet diskusija i rasprava na sjednicama  šesnaest studijskih komiteta, u okviru kojih će biti doneseni i zaključci.

U okviru uvodnih referata, planirano je izlaganje o energetici i klimatskim promjenama, autora  Merime Karabegović, uposlenice Službe za okolinsko upravljanje, zatim, izlaganja o temi  „Izazovi izgradnje proizvodnih elektroenergetskih objekata u uslovima pandemije (COVID 19) – Primjer Vjetroelektrane „Podveležje “ autora  dr. Ajle Merzić i prof. dr. Mustafe Musića, te „ Plaćanje emisije CO2 – Ključni uticaji i trendovi“ autora dr. Anesa Kazagića. 

U toku trodnevnog rada Savjetovanja bit će održani  okrugli stolovi, od kojih je jedan posvećen  temi „Perspektiva razvoja elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini i uloga u elektroenergetskom sektoru“, na kojem učestvuju zaposlenici Sektora za strateški razvoj - dr. Suada Penava, s uvodnom prezentacijom, dr. Adnan Bosović, kao moderator i panelista, mr. Nedžad Hasanspahić.   

„Perspektive integracije OIE u EES BiH sa aspekta učešća na tržištu električne energije i pružanja sistemskih usluga“, tema je drugog okruglog stola, koji će biti  organizovan u okviru Savjetovanja BH K CIGRE.

Cilj 15. savjetovanja je prezentacija iskustava u područjima planiranja održavanja i razvoja elektroenergetskog sistema, te razvoj naučne i stručne zajednice, što je jedan od preduslova pouzdane proizvodnje, prijenosa i korištenja električne energije.

Organizator Savjetovanja - Bosanskohercegovački komitet CIGRE, najveća je profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim  problemima iz područja proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme, odnosno, sveukupnom problematikom elektroenergetskih sistema. Osnovana je 1993. godine i redovni je član Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRE Paris 

15. savjetovanje BH K/O CIGRE traje do 20.10.2021. godine.