Održana Osma Skupština Društva

Na Osmoj Skupštini Društva održanoj 12. januara usvojen je Revidirani Plan poslovanja za 2008. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH te izvršen izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

   
14. januar 2008.

  Održana Osma Skupštna Društva

 

   Ostvariti profitabilno poslovanje, zadovoljiti potrebe kupaca, pokrenuti nove investicije

 

Na Osmoj Skupštini Društva održanoj 12. januara usvojen je Revidirani Plan poslovanja za 2008. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH te izvršen izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

 

Prema riječima Amera Jerlagića, v.d. generalnog direktora EP BiH, Revidirani Plan poslovanja predviđa da u narednih pet godina EP BiH treba biti profitabilna kompanija koja obezbjeđuje neprekidno snabdijevanje potrošača električnom energijom po definiranim standardima kvaliteta i najnižim neophodnim cijenama za snabdijevanje građana i industrije. EP BiH mora biti kompanija čiji će proizvod biti konkurentan na regionalnom i europskom tržištu , koja djeluje u skladu sa standardima zaštite okoline i koja će omogućiti podršku ukupnom ekonomskom razvoju BiH.

 

Skupština je usvojila i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH .

 

Na osnovu rezultata glasanja zastupljenih dioničara Osma Skupština donijela je Odluku o izboru i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora .