Sačuvati radna mjesta uposlenih u rudnicima imperativ energetske tranzicije JP EPBiH

U JP Elektroprivreda BiH 29.oktobra 2021. godine u organizaciji SLLEI Inicijative i Međunarodnog centra Olof Palme održan je Okrugli sto o temi Pravedna tranzicija u energetskom sektoru.

 

U uvodnom obraćanju generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Admir Andelija istakao je da proces energetske tranzicije u BiH već počeo i da se JP Elektroprivreda BiH nalazi pred izazovima energetske tranzicije iz sistema u kome se za proizvodnju energije dominantno koriste fosilna goriva u sistem koji je zasnovan na korištenju obnovljivih izvora energije . To je proces koji nema alternativu i od svih učesnika u procesu zavisi koliko će biti uspješan, rekao je generalni direktor JP EPBiH.


Pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva Senad Sarajlić upoznao je prisutne sa započetim procesima prestrukturiranja i provedbe pravedne tranzicije u rudnicima Koncerna EPBiH.

 

Predstavnici JP Elektroprivreda BiH, rudnika Koncerna EPBiH, međunarodnih organizacija i ambasada, koji su učestvovali u radu Okruglog stola saglasni su da je u ovom trenutku potrebno uključivanje svih nivoa vlasti s fokusom na lokalnu zajednicu,  širu društveno političku javnost kao i maksimalna svjesnost ozbiljnosti situacije, dijalog i iznalaženje rješenja  sa minimalnim posljedicama za uposlene u rudnicima.

 

Predstavnici E3 International predstavili su svoja iskustva i aktivnosti u ovom procesu kroz SLLEI inicijativu. Ovom prilikom akcenat je bio na saradnji sa JP EPBiH.

 

Saradnja sa JP Elektroprivreda BiH u realizaciji pilot projekta –Zasadi energetske biomase vrbe u rudnicima Koncerna EPBiH je primjer dobre prakse energetske tranzicije u rudnicima. Tokom proljeća 2021. godine JP  Elektroprivreda BiH je u okviru SLLEI projekta a u saradnji sa E3 International obavila adekvatnu pripremu zemljišta, a u maju je na kultivisanim parcelama od ukupno dva hektara u RU “Kreka” i RMU “Breza” uspostavila testne zasade brzorastuće energetske  biomase vrbe. Drvnu biomasu dobivenu sa testnih plantaža, JP Elektroprivreda BiH će koristiti za proizvodnje električne energije na postojećim termoblokovima kroz proces kosagorijevanja sa ugljem.

 

Kroz predavanja i praktične obuke, rudarski radnici će se osposobiti da rade na zasadima biomase i na taj način će biti osigurana radna mjesta. Ovi poslovi će uključivati pripremu i tretiranje zemljišta, sadnju, održavanje zasada, žetvu, preradu i pripremu biomase za kosagorijevanje u termoelektranama na ugalj.

 

Primjeri energetske tranzicije JP EPBiH su  prva vjetroelektrana u sistemu JP EPBiH-VE Podveležje, nove vjetroelektrane i buduće solarne elektrane na postojećoj infrastrukturi EPBiH i napuštenim i degradiranim rudničkim površinama.

 

Pilot projekat Zasadi brzorastuće energetske biomase vrbe  kao primjer energetske tranzicije JP Elektroprivreda BiH u rudnicima,biće predstavljen na Konferenciji o klimatskim promjenama u Glasgowu –COP 26.

 

Međunarodni centar Olof Palme posvećen je podršci da se na demokratski način lokalne zajednice i radnici uključe u rješavanje pitanja pravedne tranzicije i da svi akteri sudjeluju u tom procesu. Kao razvojna šansa, pravedna energetska tranzicija pretpostavlja ne nužno gašenje starih već kreiranje novih i drugačijih radnih mjesta.