Vlada FBiH o projektu Blok 7 i poskupljenju električne energije

Vlada Federacije BiH je na 289. tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu, upoznata sa informacijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o najavljenom poskupljenju električne energije i statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE "Tuzla".

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da formira radnu grupu za izradu prijedloga modela za povećanje cijena ovog energenta u Federaciji BiH, koju će  sačinjavati predstavnici ministarstva, javnih preduzeća Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo i Elektroprivreda HZHB d.d.-Mostar, FERK-a i Konkurencijskog vijeća BiH.

Zadatak ove radne grupe je da, u roku 14 dana, analizira trendove i kretanje cijena energije i energenata na domaćem, regionalnom i svjetskom tržištu i da, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, predloži Vladi FBiH najoptimalniji model i rješenje o načinu formiranja cijena električne energije.

Informacije u vezi s povećanjem cijena električne energije u FBiH i o statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE „Tuzla“, zajedno s zaključcima 289. Sjednice Vlade FBiH, bit će dosatavljene Parlamentu Federacije BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.