Podrška Vlade TK zasadima energetske biomase u rudnicima

Predstavnici Sektora za strateški razvoj JP Elektroprivreda BiH prezentovali su u Vladi Tuzlanskog kantona, projekat eksperimentalni zasadi energetske brzorastuće biomase vrbe na u rudnicima Kreka, Đurđevik i Breza. Upotrebom biomase u termoelektranama smanjiće se potrošnja uglja a time i emisije C02 što će omogućiti funkcionisanje i rad pogona termoelektrana u narednom periodu koji predviđa plaćanje nadoknada za emisije CO2.

Pravedna tranzicija ugljenih regiona može biti uspješan proces jedino uz zajednički angažman svih sudionika, gdje lokalne i regionalne zajednice i vlade imaju važnu ulogu, istakli su tokom prezentacije, članovi tima JP Elektroprivreda BiH za realizaciju projekta uspostave zasada energetske biomase vrbe u rudnicima.

„Vlada TK će podržati ovakve inicijatve i biti njihov zagovornik. Tu smo da budemo partneri, sagovornici, posebno iz razloga što se posljedice svih dešavanja u oblasti rudarstva i energetike direktno reflektiraju na građane Tuzlanskog kantona“, rekao je premijer Tuzanskog kantona Kadrija Hodžić, izražavajući zadovoljstvo što su projekti Elektroprivrede BiH u skladu sa intencijama Kantonalne vlade da poveća stopu ekološke prihvatljivosti poslovanja svih privrednih subjekata, a posebno onih koji su inače u kategoriji velikih zagađivača.

Bosna i Hercegovina se obavezala na proces dekarbonizacije kroz obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici, Pariški protokol o klimi, te nedavnim potpisom deklaracije Balkan Green Deal. U kontekstu aktuelnog procesa dekarbonizacije energetskog sektora, kao i energetske tranzicije ugljenih regiona, svaka aktivnost na rudnicima koja vodi ka dekarbonizaciji, diverzifikaciji poslova kao i prenamjeni zemljišta, može doprinijeti održivim rješenjima i u konačnici, pravednijoj tranziciji.

Dosadašnji proces rekultivacije na degradiranim površinama rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH, uglavnom se odvijao kroz poljoprivredne aktivnosti ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo, ribarstvo i dr., ali potpuno i funkcionalno iskorištenje degradiranih površina u rudnicima zahtijeva intenzivna istraživanja u cilju pronalaženja optimalnih rješenja.

U ime Vlade TK, uz premijera Hodžića, prezentaciji su prisustvovali ministar privrede Mevludin Hodžić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vahidin Smajlović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić i ministar finansija Vedran Lakić, te savjetnik premijera TK Muzafer Brigić.

Projekat su, u ime Elektroprivrede BiH, prezentirali rukovodilac sektora za strateški razvoj Anes Kazagić, vodeći stručni saradnik za razvoj rudnika Nevad Ikanović i rukovodilac službe rudarskih mjerenja Izet Čičkušić