Ugrožena proizvodnja u TE "Tuzla"

Depoi Termoelektrane u Tuzli su bez zaliha uglja i dalja proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena zbog aktuelnih dešavanja u rudnicima Koncerna i upitne isporuke iz RU "Kreka".

Redukcije u isporuci i snabdijevanju kupaca su sve izvjesnije.
 
Sinoć u 22  sata obustavljen je rad  Bloka 4, a u pogon je kao zamjenski kapacitet uključen Blok 3 sa jednim kotlom. U pitanju su postrojenja  u kojem se proizvodi toplotna energija za zagrijavanje oko 120 hiljada građana Tuzle i Lukavca.
 
Blok 3 će u  narednoj sedmici za koju je  prognozirano zahlađenje, biti u pogonu sa oba kotla. Potrebne količine uglja za njegov rad biće obezbjeđene iz rudnika Banovići i Stanari.
 
Naredne sedmice proizvodnja električne energije i tehnološke pare za industriju će se obavljati samo na Bloku 6 čiji rad je otežan i trenutno se zasniva na protočnom prijemu, što podrazumijeva da se sve isporučene količine uglja odmah transportuju u proizvodni proces.
 
Termoelektrana "Tuzla" obavijestila je korisnike toplotne energije i tehnološke pare o mogućoj redukciji u snabdijevanju uzrokovanoj obustavom isporuke uglja iz rudnika Koncerna.
 
U Termoelektrani "Kakanj" su zbog otežanog rada postrojenja u Tuzli, u pogonu sva tri bloka i njihov dalji rad u punom kapacitetu upitan je sa tehnološkog i sigurnosnog aspekta.