Pilot projekat energetske biomase vrbe predstavljen u Vladi ZE DO kantona

Vlada Zeničko-dobjskog kantona iskazala je podršku pilot projektu uspostave eksperimentalnih zasada brzorastuće energetske biomase vrbe u rudnicima Koncerna EPBiH, od koji su tri na području Zeničko-dobojskog kantona.

Projekat su 8.decembra 2021. godine, u Vladi Zeničko-dobojskog kantona predstavili Samir Selimović izvršni direktor za proizvodnju, prof.dr. Mustafa Musić pomoćnik generalnog direktora za razvoj, dr. Nevad Ikanović vodeći stručni saradnik za razvoj rudnika u Sektoru za strateški razvoj i direktor RMU Breza Muamer Omerhodžić.
 
Premijer Vlade Zeničko –dobojskog kantona Mirnes Bašić nakon upriličene prezentacije dao je punu podršku realizaciji ovog projekta u rudnicima Koncerna EPBiH, istakavši da je smanjenje štetnih emisija te jačanje energetske efikasnosti i energetskog bilansa ovog kantona, jedna od ključnih politika Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
 
Pozdravio je i nastojanja JP Elektroprivreda BiH  da kroz nove razvojne projekte stvara alternativna radna mjesta za uposlene u vremenu reorganizacije rudnika Koncerna EPBiH.
 
U maju 2021. godine JP Elektroprivreda BiH  je u u saradnji sa E3 International na kultivisanim parcelama od ukupno dva hektara u RU “Kreka” i  RMU “Breza” uspostavila zasade brzorastuće energetske biomase vrbe dok je  za narednu godinu planirano da se zasadi prošire na dodatnih 15 hektara, po pet hektara u rudnicima Kreka, Đurđevik i Breza.
 
Energetska biomasa vrba koristiće se za proizvodnju električne energije na postojećim termoblokovima kroz proces kosagorijevanja sa ugljem čime će se smanjiti emisije CO2 što će omogućiti funkcionisanje i rad pogona termoelektrana u narednom periodu koji predviđa plaćanje nadoknada za emisije CO2.


.