Posjeta gradonačelnika i Uprave Grada Tuzla EPBiH

Izgradnja fotonaponske elektrane Divkovići 1 i 2 ukupne snage 56 MW, projekta JP Elektroprivreda BiH planiranog na lokaciji deponije šljake i pepela TE Tuzla, bila je glavna tema razgovora generalnog direktora Admira Andelije, izvršnog direktora Senada Salkića, direktora TE „Tuzla“ Izeta Džananovića i v.d. direktora RU „Kreka“ Hasana Blekovića sa Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i članovima gradske Uprave.

Uz izražavanje pune podrške Grada Tuzla za realizaciju projekta i saglasnost u vezi sa nužnim promjenama Regulacionog plana Grada, usaglašen je zajednički nastup prema Vladi Tuzlanskog  kantona s ciljem rješavanja postojećih prepreka koje se odnose na Prostorni plan kantona i potrebu  njegove  izmjene, čime bi bile obezbijeđene neophodne pretpostavke  za  početak izgradnje novog objekta iz obnovljivih izvora energije.  

Posebna tema razgovora bilo je pitanje rješavanja međusobnih imovinsko-pravnih odnosa Grada Tuzla i Rudnika „Kreka“ kako bi se osigurao dalji ravnomjeran razvoj Grada, čemu Uprava JP Elektroprivreda BiH daje punu podršku, ali i nesmetana eksploatacija uglja u Rudniku „Kreka“.

Tokom susreta razgovarano je i o izgradnji Centralnog gradskog groblja u naselju Drežnik, na lokalitetu nekadašnje deponije šljake i pepela koji je JP Elektroprivreda BiH  2015. godine ustupila  Gradu Tuzla.

Gradonačelnik Imamović i članovi Uprave Grada iskazali su i podršku realizaciji projekta odsumporavanja  Bloka 6 u TE „Tuzla“.