Prva sjednica novoizabranog Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH koji je izabaran na 8. skupštini Društva održao je u subotu drugog februara svoju prvu sjednicu. Doneseno je nekoliko odluka od značaja za dalji efikasan nastavak poslovanja Preduzeća i dogovoreni pravci djelovanja Nadzornog odbora u narednom periodu.


04. februar 2008.

    Održana prva sjednica novoizabranog Nadzornog odbora 

 

    Dogovoreni pravci djelovanja u narednom periodu. 

 

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH koji je izabaran na  8. skupštini Društva održao je u subotu drugog februara svoju prvu sjednicu. Sjednicom je predsjedavao Edhem Bičakčić koji je ovlašten da obavlja prava i dužnosti predsjednika do izbora na  sljedećoj  skupštini Društva. Doneseno  je nekoliko odluka od značaja za dalji efikasan nastavak poslovanja Preduzeća i dogovoreni pravci djelovanja Nadzornog odbora  u narednom periodu.

 

Usvojen je Pravilnik o radu i Pravilnik o zaštiti na radu, koji su usklađeni sa novim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti elektroprivredne djelatnosti u FBiH i prihvaćen  izmjenjeni Pravilnik o organizaciji Društva i Uprave.

 

Na prvoj sjednici novoizabranog Nadzornog odbora usvojen je i zaključak da se pokrene procedura javnog oglašavanja za popunu i kompletiranje Uprave i razmatran Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje generalnog direktora. Odlučeno je da se od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zatraži mišljenje o predloženim kandidatima.

 

Zaključeno je takođe da se na narednoj sjednici Nadzornog odbora analiziraju rezultati poslovanja u 2007. godini.

 

Nadzorni odbor je odlučio da sljedeća skupština Društva bude održana krajem marta.