ArcelorMittal nije prihvatio nijednu ponudu EPBiH

JP Elektroprivreda BiH je kupcu ArcelorMittal Zenica, na njegove zahtjeve, dostavila ponude za snabdijevanje električnom energijom za 2022. godinu u junu i oktobru 2021. godine, u skladu sa aktuelnim tržišnim uslovima.

U junu 2021.godine su tržišni uslovi bili takvi da je kupcu ArcelorMittal Zenica za 2022. godinu, ponuđena cijena za cca 25 posto veća u odnosu na cijene iz ugovora za 2021. godinu. Kupac nije prihvatio niti jednu od navedenih ponuda, zbog čega je JP Elektroprivreda BiH  predmetnu energiju prodala na tržištu.

Kako su odredbe ugovora o snabdijevanju električnom energijom za 2021. godinu prestale da važe 31.12.2021. godine, a s obzirom na to  da niti jedna od prethodno dostavljenih ponuda za snabdijevanje električnom energijom za 2022. godinu nije prihvaćena od strane kupca,  a istovremeno kupac nije pronašao drugog snabdjevača električnom energijom na tržištu, kupac je obavješten da će se u skladu sa odredbama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH te Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača, obračun utrošene električne energije od 01.01.2022. godine, vršiti po cijenama rezervnog snabdijevanja, ali najduže 60 dana do kada je kupac dužan sklopiti ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa snabdjevačima koji imaju licencu II reda Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 U trenutnim okolnostima, osim u slučaju da Parlament Federacije BiH odobri nastavak rada Bloka 4 u TE Tuzla i Bloka 5 u TE Kakanj odustajanjem od Ugovora o ograničenju emisije stakleničkih plinova, JP Elektroprivreda BiH nije u mogućnosti obezbijediti potrebne količine električne energije za snabdijevanje kupca ArcelorMittal Zenica.