Produženje rada blokova za očuvanje energetske neovisnoti I integriteta sistema

U novonastalim okolnostima koje su dovele do ozbiljnih energetskih poremećaja u Evropi i svijetu i povećane potražnje energenata, produženjem rada blokova 4 u TE „Tuzla“ i 5 u TE „Kakanj“ Elektroprivredni BiH biće omogućen nastavak proizvodnje iz ovih postrojenja i obezbjeđenje dovoljnih količina električne energije za zadovoljenje potreba svojih kupaca, očuvanje stabilnosti elektroenergetskog sistema BiH i energetske neovisnosti.

Uz visoku pogonsku spremnost raspoloživih kapaciteta i produženjem rada blokova 4 i 5 u termoelektranama „Tuzla“ i „Kakanj“, Elektroprivreda BiH biće u mogućnosti da vlastitim kapacitetima odgovori potrebama privrede i građana za električnom energijom i doprinese ublažavanju posljedica koje će neminovno nastupiti  u slučaju smanjenja dotoka gasa.

Očuvanje neovisnosti obezbjeđenjem dovoljnih količina električne energije iz vlastitih kapaciteta u situaciji u kojoj energetski potresi na međunarodnom planu uzrokuju  probleme koji se reflektuju na sve sfere rada i života, i nepredvidivost daljeg razvoja događaja, je od krucijalnog značaja  za nesmetano funkcionisanje privrednog sistema države BiH i život njenih građana.

Prijedlog koji je  Vlada FBiH 24.02.2022.godine uputila Parlamentu FBiH  za produženje rada blokova 4 u TE „Tuzla“ i 5 u TE „Kakanj“, od ključne je važnosti za očuvanje elektroenergetskog sektora, njegovog integriteta i pouzdanog snabdijevanja privrednih subjekata i građana.