Javni poziv za prodaju projekata obnovljivih izvora energije

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovina d.d. - Sarajevo objavilo je poziv zainteresiranim stranama za iskazivanje interesa za prodaju projekata obnovljivih izvora energije (OIE) i privrednih društava vlasnika projekata obnovljivih izvora energije.

Poziv se odnosi na pravne ili fizičke osobe zainteresirane za prodaju projekata OIE koji su već u pogonu i projekata koji su u razvoju, kao  i privrednih društava koja u svom vlasništvu imaju projekte OIE koji su već u pogonu i projekte koji su u razvoju. 

Pod projektima OIE koji su predmet ovog poziva podrazumijevaju se: hidroelektrane snage uključivo i veće od 1 MW koje su u pogonu, hidroelektrane snage uključivo i veće od 10 MW koje su u razvoju, vjetroelektrane snage uključivo i veće od 10 MW koje su u pogonu ili su u razvoju i solarne elektrane (samostojeće) priključne (AC) snage uključivo i veće od 3 MW koje su u pogonu ili su u razvoju. 

Poziv zainteresiranim stranama otvoren je do 31.12.2022. godine.

Obavijest o pozivu za iskazivanjem interesa fizičkim i pravnim licima dostupna je na web portalu Društva i može se pogledati OVDJE.