Stručnjaci iz EPBiH na Samitu energetike u Trebinju

Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Admir Andelija susreo se tokom Samita energetike u Trebinju sa direktorom sekretarijata Energetske zajednice EU Arturom Lorkowskim.

Direktor sekretarijata Energetske zajednice EU ovom prilikom je konstatovao da je BiH važan član Energetske zajednice i izrazio zadovoljstvo da država i entiteti iskazuju interes za postizanje ciljeva koje ova zajednica promoviše u oblasti energetike.

U deset odvojenih panela ovogodišnjeg Samita učestvovalo je 70 vodećih stručnjaka iz oblasti energetike.

O dinamici i izazovima tranzicije koji se nalaze pred JP Elektroprivreda BiH, u okviru panela Putevi i dinamika tranzicije elektroprivreda u regionu, govorio  je Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije.

Energetska tranzicija  je proces koji traje već neko vrijeme i koji ulazi u svoju najintenzivniju fazu u kojoj svaka godina donosi značajne promjene i novosti . Jedan od najznačajnijih efekata tranzicije, kako je rečeno, trebalo bi da bude energetska nezavisnost na regionalnom nivou i implementacija energetskog paketa 1 i 2 koji se odnose nas gas i električnu energiju.

Anes Kazagić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj učestvovao je u panelu  Izazovi uvođenja troškova emisije CO2 - posljedice primjene CBAM na zemlje regiona, dok je Muamer Bahto,   stručni saradnik za planiranje u Sektoru za upravljanje i trgovinu , govorio u okviru panela Izazovi bilansiranja obnovljivih izvora energije u regionu.

Dio Samita u Trebinju koji je posvećen procesu dekarbonizacije energetskog sektora Zapadnog Balkana ukazao je na budući izazov primjene  sistema trgovine emisionim jedinicama EU.

Dekarbonizacija je trenutno možda i najveći svjetski izazov, rečeno je ovom prilikom i ukazano da se aktivno i ubrzano radi na izradi složenog i zahtjevnog integrisanog energetskog i klimatskog plana za BiH do 2030. godine, a kojim se postepeno derkabonizuje energetski sektor.

Tokom Samita u Trebinju razgovarano je i o razvoju  adekvatne infrastrukture za  elektromobilnost  i mogućnostima Zapadnog Balkana u ovoj oblasti. Govoreći o ovoj temi  Suada Penava, rukovodilac Stručnog tima za razvoj elektromobilnost u EPBiH predstavila je dosadašnja dostignuća i planove kompanije za naredni period.

U fokusu ovogodišnjeg samita u Trebinju bila je i aktuelna tema poremećaja cijena električne energije na tržištu uzrokovana energetskom krizom u svijetu i shodno tome ključni prioritet  osiguranje urednog snabdijevanja električom energijom kako bi se obezbijedio nesmetan rad privrede i zadovoljile potrebe svih građana.