EPBiH se mora pravovremeno pripremiti za mnoge izazove

Treći dan Energetskog samita u Bosni i Hercegovini 2022. održan je panel Tržište električne energije – izazovi i nova realnost, tokom kojeg je diskutovano o stanju na tržištu električne energije u BiH i zemljama regiona u trenutku kada su, kako je rečeno u uvodu, cijene na svjetskom tržištu električne energije na najvišem nivou.

Govoreći o trenutnoj situaciji i izazovima sa kojim se susreće JP Elektroprivreda BiH, Ajla Mehinović, stručna saradnica za tržišno snabdijevanje je istakla da kompanija posluje po tržišnim principima i da se utjecaj trenutnog stanja na tržištu električne energije na aspekte poslovanja JP Elektroprivreda BiH ne može posmatrati izolovano i u jednom vremenskom trenutku.

Situacija na tržištu električne energije kompleksna je i zavisi od više faktora, a jedan od bitnijih je trenutna geopolitička situacije. U tom kontekstu, potrebno je sve sagledati u širem aspektu, posebno, uzimajući u obzir obaveze preuzete prema Energetskoj zajednici i pravovremeno se pripremiti za izazove koji su pred nama.

Tokom panela govorilo se i o inicijativi  Western Balkan 6  i istaknuto da su sve tri elektroprivrede u BiH ostvarile profitabilno poslovanje i da u konačnici krajnji kupci nisu osjetili poremećaje na tržištu električne energije.

Sa Samita u Neumu upućene su poruke da BiH mora ubrzati proces tranzicije ka čistoj energiji. Potrebno je usvajanje neophodnih zakona s akcentom na Zakon o električnoj energiji na državnom nivou. Ukazano je na potrebu za boljom komunikacijom između izvršne i zakonodavne vlasti i kako je rečeno, više političke hrabrosti za radikalnije promjene.