Amer Jerlagić novi generalni direktor EP BiH

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH na sjednici održanoj 18. februara imenovao je Amera Jerlagića, dosadašnjeg vršioca dužnosti za novog generalnog direktora Elektroprivrede BiH.Amer Jerlagić rođen je 1967. godine u Livnu. Tokom svog radnog vijeka dodatno se usavršavao iz oblasti menadžmenta, korporativnog upravljanja i tržišta kapitala, finansija za neekonomiste, racionalizacije proizvodnje, zakonodavstva, privatizacije i upravljanja projektima investiranja.

   19. februar 2008.

   Amer Jerlagić novi generalni direktor EP BiH

 

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH na sjednici održanoj 18. februara imenovao je Amera Jerlagića, dosadašnjeg vršioca dužnosti za novog generalnog direktora Elektroprivrede BiH.

 

Amer Jerlagić, diplomirani elektroinžinjer, završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 1992. godine među prvim studentima u generaciji 87/92. Ratne godine proveo je u Sarajevu i Mostaru kao pripadnik Armije BiH. Nakon rata 1996, godine postavljen je za rukovodioca Službe za dalekovode u Pogonu Mostar, Elektroprenosa Sarajevo.

 

Od oktobra 1997. godine obavljao je poslove tehničkog direktora Elektrodistribucije Mostar , a od maja 1998. do aprila 2000. godine rukovodilac je Pogona Sarajevo u Elektroprenosu Sarajevo. Do kraja 2004. godine  radi kao samostalni stručni saradnik Tima za reinžinjering u Direkciji za restrukturiranje. četvrtog decembra 2004. godine imenovan je za direktora ""Elektrodistribucije"" Sarajevo.

 

Amer Jerlagić  rođen je 1967. godine u Livnu. Tokom svog radnog vijeka dodatno se usavršavao iz oblasti menadžmenta, korporativnog upravljanja i tržišta kapitala, finansija za neekonomiste, racionalizacije proizvodnje, zakonodavstva, privatizacije i upravljanja projektima investiranja.