Implementirani zahtjevi standarda ISO 50001:2018 - Sistem upravljanja energijom (Energy Management System - EnMS)

Sistem energetskog upravljanja prema zahtjevima ISO 50001:2018 u Direkciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo integrisan je u već postojeći sistem upravljanja koji je usklađen sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018.

Pripreme za uvođenje Sistema energetskog upravljanja (EnMS)  u cijelosti su proveli eksperti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Certifikacijski audit sistema upravljanja prema zahtjevima ISO 50001:2018, te recertifikacijski audit prema zahtjevima ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018 uspješno je proveden od strane certifikacijskog tijela TÜV NORD Adriatic d.o.o. - TÜV NORD Group.

Implementacijom zahtjeva ovih standarda JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo želi:

osigurati održivo i efikasno upravljanje energijom,

poboljšati energetsku efikasnost i smanjiti potrošnju energije,

smanjiti utjecaj na okoliš, uključujući smanjenje emisije stakleničkih plinova radi očuvanja klime,

smanjiti troškove putem strukturiranog pristupa praćenja, mjerenja i upravljanja potrošnjom energije,

povećati profitabilnost,

kontinuirano poboljšavati sistem upravljanja energijom.

Certifikat o usklađenosti sistema energetskog upravljanja (EnMS) sa zahtjevima standarda ISO 50001:2018 je još jedan dokaz odgovornosti kompanije u upravljanju energijom kao i okolinsko-klimatskom problematikom, čime dalje jačamo povjerenje kupaca u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kao odgovornog snabdijevača.