Sekretarijat Energetske zajednice o Drugom Forumu pravedna energetska tranzicija

Drugi Just Transition Forum održan je pod pokroviteljstvom Energetske zajednice u saradnji s Balkan Green Foundation, CEE Bankwatch Network i Climate Action Network (CAN) Europe u prostorijama Elektroprivrede BiH u Sarajevu i u virtualnom formatu 12. jula 2022. godine. Forum je okupio ministre i zamjenike ministara za energiju, okoliš i klimu ugovornih strana Energetske zajednice, visoke dužnosnike kao i predstavnike civilnog društva, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, sindikata, mladih i nevladinih organizacija, kako bi raspravljali o najboljim načinima kojim Energetska zajednica može prihvatiti i oblikovati pravednu energetsku tranziciju.

 

Forum je pozvao ugovorne strane Energetske zajednice da do kraja godine usvoje ambiciozne ciljeve za 2030.godinu, za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Usred povećane potrebe za smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima pogoršane ruskom invazijom na Ukrajinu, Forum je naglasio ključnu potrebu za ubrzanjem pravedne energetske tranzicije osmišljavanjem klimatskih i energetskih politika koje direktno koriste građanima. Učesnici Foruma saglasili su se da dekarbonizacija mora biti participativna, socijalno pravedna, uključiva, u interesu radnika, žena, mladih, ugroženih građana, lokalnih zajednica i, naravno, prirode.

Forum je pozvao one ugovorne strane koje to još nisu učinile, da usvoje nacionalne energetske i klimatske planove (NECP) kako bi osigurale veću regulatornu stabilnost, potaknule privatne investicije i usmjerile postizanje dugoročnih ciljeva klimatske i energetske politike. Naglašeno je da bi se pristup pravedne tranzicije trebao temeljiti na jasnoj i iskrenoj komunikaciji, kao i na pouzdanim ciljevima i planiranju, savjetovanju i angažmanu u pripremi planova, uključujući socijalne partnere i civilno društvo.

Forum je prepoznao ključne socio-ekonomske efekte povezane s prijelazom na energiju bez fosilnih goriva u regijama ugovornih strana Energetske zajednice i pozvao sve partnere da daju prednost potpori tim regijama, radnicima, ugroženim građanima i industrijama. Potpora bi, između ostalog, trebala olakšati prekvalificiranje i prilike za zapošljavanje, omogućiti pristup čistoj i pristupačnoj energiji, poboljšati uvjete ulaganja u čiste tehnologije i poboljšati istraživanje i inovacije. U tom kontekstu potrebno je jačati socijalni dijalog s lokalnim zajednicama, radnicima, kompanijama i dijalog na široj razini.

Forum je potvrdio da je energetsko siromaštvo ozbiljan problem u ugovornim stranama Energetske zajednice i da ga treba staviti u vrh napora za pravednu tranziciju. Centar Energetske zajednice za ublažavanje energetskog siromaštva pružit će smjernice o tome kako izmjeriti nivo energetskog siromaštva i osmisliti odgovarajuće politike za njegovo smanjenje.

Na Forumu se raspravljalo o hitnoj potrebi smanjenja onečišćenja zraka iz raznih izvora u energetskom sektoru, od termoelektrana do grijanja domaćinstava. Rastuće cijene energije i zabrinutost vezana uz sigurnost snabdijevanja sigurno će imati ozbiljne negativne efekte na kvalitetu zraka ove zime, zbog čega je hitno djelovanje još važnije. Forum je razmatrao izazove provedbe Direktive o velikim postrojenjima za  sagorijevanje.  

 

Forum se dotaknuo i kompleksnosti finansiranja pravedne tranzicije te važnosti percepcije javnosti, posebno kada je riječ o nivou svijesti, stavova i očekivanja od procesa energetske tranzicije na lokalnom nivou u regijama ovisnim o uglju. U tom kontekstu, raspravljalo se o rezultatima Istraživanja javnog mišljenja o regijama uglja u tranziciji koje su zajednički vodili Svjetska banka i Energetska zajednica, a koje je provedeno u 21 regiji uglja i pet regija bez uglja u pet zemalja zapadnog Balkana koje proizvode ugalj. Naglašena je potreba za razvojem planova za pravednu tranziciju i njihovo uključivanje u nacionalne energetske i klimatske planove, ističući hitnost stvaranja namjenskih fondova za podršku naporima za pravednu tranziciju.

Forum je naglasio da zajednice koje koriste ugalj moraju biti u središtu energetske tranzicije. Bez korištenja bottom up pristupa za razumijevanje glavnih problema pogođenih i uključivanje u efikasno učešće, pravednu tranziciju bit će teško postići. Prijelaz se mora voditi načelima pravednosti, uključenosti i socijalne pravde, kako bi se osiguralo prepoznavanje potreba i prava širokog spektra učesnika, a posebno najranjivijih zajednica, uzimajući u obzir dugoročne društvene i ekološke efekte.