EPBIH uputila poziv proizvođačima za otkup električne energije

JP Elektroprivreda BiH objavilo je Poziv za otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije na kojem mogu učestvovati svi zainteresovani proizvođači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom, koji iskažu interes za uspostavljanje poslovne saradnje u vezi s otkupom električne energije, a čiji su proizvodni kapaciteti spojeni na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, na bilo kojoj lokaciji.

Sastavni dio poziva je Obrazac prijave sa specifikacijom tehničkih parametara proizvodnih postrojenja i inicijalnom ponudbenom otkupnom cijenom.

JP Elektroprivreda BiH će sa svim ponuđačima obaviti pregovore s ciljem usaglašavanja tehničkih uslova isporuke električne energije i perioda otkupa energije, odnosno usaglašavanja otkupne cijene. Inicijalna ponudbena otkupna cijena nije obavezni parametar za JP Elektroprivreda BiH kako bi se zaključio odgovarajući ugovor o isporuci/prijemu električne energije za bilo kojeg proizvođača, odnosno agregatora sa virtuelnom elektranom.

Rok za podnošenje ponuda je 30.09.2022. godine.

Poziv za otkup električne energije dostupan je na web portalu Društva i može se pogledati OVDJE.