Izgradnja „FNE Banovići Selo“

U Elektroprivredi BiH 03. novembra 2022.godine, potpisan je Ugovor o saradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane „FNE Banovići Selo“ na rekultivisanom odlagalištu na površinskom kopu RMU "Banovići".

 

Ugovor su u ime Elektroprivrede BiH potpisali Admir Andelija, generalni direktor i dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, a u ime Općine Banovići načelnik  Bego Gutić.

 Prema Pozivu za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana koji je objavljen  09. jula 2021. godine, Općina Banovići je u skladu s traženim uslovima ponudila 100.050 m2 zemljišta u zakup na 25 godina.

 Admir Andelija, generalni direktor, istakao je zadovoljstvo nastavkom uspješnih partnerskih odnosa sa Općinom Banovići, koja je od saradnje sa  RMU „Banovići“ proširena i na oblast obnovljivih izvora.

 „Elektroprivreda BiH je u procesu energetske tranzicije koja može  biti uspješna  jedino uz zajednički angažman svih sudionika, gdje i  lokalne zajednice imaju veoma važnu ulogu“ kazao je generalni direktor Andelija.

 Govoreći o karakteristikama  „FNE Banovići Selo“ snage  8,8 MW, Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, ukazao je da će elektrana  biti izgrađena po principu „ključ u ruke“ i da će Javna nabavka za izgradnju biti objavljenja nakon današnjeg potpisivanja 

Ugovora o saradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje FNE, dodajući da lokacija posjeduje raspoložive resurse, odnosno elektroenergetsku i putnu infrastrukturu za razmatrani savremeni način izvedbe FNE velikih snaga, tzv. „utility-scale PVPP“. Vrijednost  objekta je 15 miliona KM.

 Saradnja Općine Banovići i Elektroprivrede BiH uspješnog investitora, primjer je kako dominatno rudarska sredina uz planiranu  izgradnju objekata iz obnovljivih izvora, postaje primjer uspješne lokalne zajednice što će osim razvojne komponentne osigurati i ekonomsku dobit, istakao je Bego Gutić, načelnik Općine Banovići navodeći podatak da je Općina Banovići jedna od prvih općina u BiH potpisnica tzv. Zelene agende čiji je cilj smanjenje emisija CO2.

 Elektroprivreda BiH je u skladu sa strateškim ciljevima i opredjeljenjima iz Dugoročnog plana razvoja do 2030. godine i Strateškim planom razvoja, u proteklom periodu intenzivirala aktivnosti na pripremi investiciono - tehničke dokumentacije za potrebe programa ulaganja u proizvodne kapacitete na bazi korištenja solarne energije, te se  putem javnih poziva obratila  pravnim i fizičkim licima i jedinicama lokalne samouprave s ciljem pronalaska adekvatnih lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana.