Ljetno računanje vremena

Prelaskom na ljetno računanje vremena od nedjelje 30. marta 2008. godine, u skladu sa Odlukom Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH (FERK), Veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 8:00 do 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata.Manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 0:00 do 8:00 sati, od 14:00 do 17:00 sati i od 23:00 do 24:00 sata.

    

   28. mart 2008. 

 Ljetno računanje vremena  

 

Prelaskom na ljetno računanje vremena od nedjelje 30. marta 2008. godine, u skladu sa Odlukom Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH  (FERK),  Veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 8:00 do 14:00 sati i od

17:00 do 23:00 sata.

 

Manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 0:00 do 8:00 sati, od 14:00 do 17:00 sati i od 23:00 do 24:00 sata.


Niža (ljetna) sezona traje od 01.04. do 30.09.