Delegacija KazTransGasa posjetila EP BiH

Generalni direktor KazTransGas-a, Yessenali Ussenov sa saradnicima posjetio je 27. marta Elektoprivredu BiH i sastao se sa menadžmentom ove kompanije koju je predvodio generalni direktor Amer Jerlagić. Razgovarano je o mogućnostima poslovne saradnje ove dvije kompanije u razvoju elektroenergetskog sektora u FBiH.

 28. mart 2008.

    Delegacija KazTransGasa posjetila Elektroprivredu BiH

 

 

Generalni direktor KazTransGas-a, Yessenali Ussenov sa saradnicima posjetio je 27. marta Elektoprivredu BiH i sastao se sa menadžmentom ove kompanije koju je predvodio generalni direktor Amer Jerlagić,

 

Jerlagić je  upoznao goste sa potencijalima i mogućnostima JP EP BiH nakon čega je razgovarano o mogućnostima poslovne  saradnje ove dvije kompanije u razvoju elektroenergetskog sektora u FBiH. Jerlagić je naglasio  da se EP BiH intenzivno priprema za izgradnju novih elektroenergetskih objekata. On je posebno istakao kako su pripreme za izgradnju Bloka 8 u TE  Kakanj u punom jeku i da su već stvoreni odgovarajući preduslovi za realizaciju ovog projekta.

 

Generalni direktor KazTransGas-a, Yessenali Ussenov je posebno naglasio da je želja ove kompanije  da preko zajedničke firme sa EP BiH, Kazahstan što prije izađe na tržište Evrope. Naglasio je da će ova firma učiniti sve da budući posao bude uspješno okončan. On  je  istakao da je KazTransGas, jedna od najvećih državnih kompanija koja  trenutno radi tri važna projekta vrijedna 14 milijardi dolara.

 

Naglašeno je da će savremena tehnologija po standardima Evropske unije, Kjoto protokola i zaštite okoliša biti osnov projekta izgradnje budućih energetskih objekata, što će biti primjenjeno već kod izgradnje Bloka 8 u TE Kakanj.