Javni poziv za prodaju ili zakup nekretnina i zemljišta za izgradnju FNE

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine –zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine – zemljišta su:

-građevinsko ili zemljište koje će vlasnik prenamijeniti u građevinsko,

-iskoristiva površina 25.000 m2 i veća (iskoristivost površine biće procijenjena od strane EPBiH),

-nesmetan pristup lokaciji (saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi),

-mogućnost zakupa ili drugog odgovarajućeg načina korištenja nekretnina na minimalno 30 godina.

Poziv zainteresovanim stranama otvoren je do 31.12.2023. 

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE

Rezultat javnog poziva za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina - zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana (prvi poziv), koji je objavljen  2021. godine je potpisivanje Ugovora između  JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je sa Općinom Banovići za izgradnju FNE Banovići Selo snage 8,8 MW.

Na drugi poziv objavljen u toku 2022. godine pristiglo je  18 pisama interesa, od kojih su 4  upućena od strane pravnih, a preostalih 14 od strane fizičkih lica.