Energetska tranzicija- Fotonaponske elektrane na degradiranim rudničkim površinama

Generalni direktor Admir Andelija i prof. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj, prezentirali su v.d. gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću, članovima Gradske uprave, predstavnicima rudnika Đurđevik i Kreka, i predstavnicima živiničkih poslodavaca, projekte fotonaponskih elektrana čija je izgradnja planirana na području Grada Živinice na degradiranim odlagalištima površinskih kopova RMU Đurđevik. Vrijednost investicije je oko 85 miliona KM.

 

Generalni direktor Admir Andelija i prof. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj, prezentirali su v.d. gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću, članovima Gradske uprave, predstavnicima rudnika Đurđevik i Kreka, i predstavnicima živiničkih poslodavaca, projekte fotonaponskih elektrana čija je izgradnja planirana na području Grada Živinice na  degradiranim  odlagalištima površinskih kopova RMU Đurđevik. Vrijednost investicije je oko 85 miliona KM.     

„U narednom periodu podnijećemo zahtjeve za izdavanje urbanističkih saglasnosti i s Rudnikom Đurđevik, koji je vlasnik zemljišta na kojem je predviđena izgradnja elektrana, sklopiti ugovor o najmu. Sredstva će biti  obezbjeđena kroz kredit EBRD-a, tako da su svi preduslovi za ubrzanu gradnju riješeni“, kazao je generalni direktor Andelija izražavajući očekivanje da elektrane u pogonu budu već krajem naredne godine.   

Realizacija projekata šest fotonaponskih elektrana ukupne snage 62 MW i procijenjene godišnje proizvodnje oko 90 GWh električne energije, predstavlja podršku JP Elektroprivreda BiH Gradu Živinice u provedbi programa tranzicije i transformacije iz sredine pretežno oslonjene na uglja u sredinu dominantno orijentisanu na zelenu energiju.  

Govoreći o benefitima projekata prof. Musić je istakao da će elektrane biti priključene na distributivnu  mrežu i dobivena energija će se trošiti  na području Živinica u čemu će ovaj grad sa 62 posto zelene energije biti u velikoj prednosti u odnosu na druge regione, što je od posebnog značaja za privredni sektor.

„Izgradnja planiranih  fotonaponskih elektrana posebno je važna za dio privrede koji je izvozno orijentiran jer,  na svoje proizvode privrednici  neće morati plaćati posebne takse, posjedovaće zelene certifikate i moći će izvoziti na EU tržišta“, naglasio je prof. Musić.  

Began Muhić v.d. gradonačelnika je ukazao na činjenicu da Grad Živinice raspolaže sa 1.500 hektara degradiranog rudničkog zemljišta što predstavlja značajan kapacitet za izgradnju obnovljivih izvora energije, ističući da saradnja sa Elektroprivredom BiH  može poslužiti kao pozitivan primjer i drugim sredinama i drugim gradovima kako bi BiH ispunila preuzete obaveze iz Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije u smislu postepene tranzicije ka obnovljivim izvorima energije.   

U skladu sa strateškim ciljevima i opredjeljenjima, Elektroprivreda BiH  je u proteklom periodu intenzivirala aktivnosti na pripremi investiciono-tehničke dokumentacije za potrebe programa ulaganja u proizvodne kapacitete na bazi obnovljivih izvora energije, s ciljem konkretnog doprinosa energijskoj tranziciji i tranziciji ugljenih regiona.