Elektroprivreda BiH neće djelovati protuzakonito

JP Elektroprivreda BiH u odgovorima federalnom premijeru Nerminu Nikšiću i ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću, na njihova traženja hitnog poduzimanja aktivnosti na ispati plaća uposlenicima RMU „Zenica“ za maj i juni 2023.godine, a u skladu sa Sporazumom o načinu isplate primanja za period trajanja „radničkog neposluha“, ukazuje da ukoliko premijer i ministar traže da isplatu plaća umjesto poslodavca - RMU „Zenica“ izvrši JP Elektroprivreda BiH, to predstavlja direktno traženje da se nezakonito djeluje, krši prije svega Zakon o privrednim društvima, Zakon o javnim preduzećima u FBiH, nepravilno postupi s odredbama važećih zakona o dodjeli sredstava ili donacija i takve isplate dovedu u koliziju s Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH.

 U odgovorima premijeru Nikšiću i ministru Lakiću se naglašava da, ukoliko insistiranje na nezakonitoj isplati sredstava sa računa JP Elektroprivreda BiH bude nastavljeno, aktuelni saziv Uprave nije spreman na takvo nezakonito postupanje i upućuje poziv za pokretanje procedure njenog razrješenja.

 

JP Elektroprivreda BiH napominje da je Sporazum potpisan između RMU „Zenica“ i Sindikata radnika RMU „Zenica“, da sa sadržajem dokumenta nije bila upoznata, na ishod istog nije mogla utjecati na zakonit način,  nije dala saglasnost, nije njegov potpisnik i ne može biti odgovorna za nepravilnosti koje bi nastale neispunjavanjem obaveza.

 

Napominjući da Sporazum ne sadrži obaveze JP  Elektroprivreda BiH po bilo kojem pravnom osnovu, premijer i ministar  su zamoljeni za dodatno pojašnjenje zahtjeva upućenog JP Elektroprivreda BiH za poduzimanje aktivnosti na ispati plaća uposlenicima Rudnika.

 

JP Elektroprivreda BiH izražava žaljenje zbog činjenice da na sastanak održan u Vladi FBiH s predstavnicima Sindikata dana 27.07.2023.godine, nakon kojeg je i upućen urgentan zahtjev JP Elektroprivreda BiH na postupanje u skladu sa Sporazumom, nisu pozvani predstavnici Javnog preduzeća-Vladajućeg društva Koncerna EPBiH, zbog čega je i izostalo objektivno informisanje o stanju u rudnicima, posebno RMU „Zenica“, odgovornosti za situaciju u kojoj se rudnici trenutno nalaze i ulozi Sindikata koji je generator problema.

 

Uprkos činjenici da je u RMU „Zenica“ JP Elektroprivreda BiH uložila više od 60 miliona KM i dodatnih više od 90 miliona KM, Rudnik već duže vrijeme ne ispunjava planove proizvodnje, ne ostvaruje prihode, radna disciplina i produktivnost su na niskom nivou. Uzrok ovakvog stanja u RMU „Zenica“  i loše situacije u drugim rudnicima Koncerna EPBiH je potpuna okupacija rudnika od strane Sindikata i njihovih aktuelnih čelnika koji potiču nerad, samovolju, organizovanje nezakonitih štrajkova, opstrukciju procesa restrukturiranja i neispunjavanja preuzetih obaveza.

 

U odgovorima dostavljenim u Vladu FBiH, JP Elektroprivreda BiH ukazuje da je jedan od načina za obezbjeđenje novca za isplatu plata u RMU „Zenica“ podizanjem komercijalnih kredita apsolutno neizvodiv jer, niti jedna banka nije spremna na aranžmane sa zeničkim Rudnikom. Drugi način jeste povećanje proizvodnje i prihoda u julu. Međutim,  za to treba zatražiti saglasnost Sindikata koji je suštinski vlasnik i upravitelj Rudnikom „Zenica“. 

 

Niti u jednom od navedenih načina JP Elektroprivreda BiH nema ulogu, stoji u odgovorima upućenim premijeru Nikšiću i ministru Lakiću. 

 

JP Elektroprivreda BiH informisana je od strane rukovodstva Sindikata da će nastaviti sa svojim nezakonitim aktivnostima organizovanjem  protesta pred zgradom JP Elektroprivreda BiH  u utorak 01.08.2023.godine.

JP Elektroprivreda BiH  još jednom podsjeća da ova kompanija nije adresa za proteste jer je sve svoje obaveze prema rudnicima ispoštovala. Prava adresa za masovna okupljanja uposlenih u rudnicima su proizvodni pogoni rudnika i istinski trud na spašavanju tih privrednih društava jer, rad i ispunjavanje planova nema alternativu.

Ukoliko predstavnici Sindikata budu i dalje insitirali na protestima zakazanim za utorak 01.08.2023.godine, JP Elektroprivreda BiH ih poziva da se ustručavaju od bilo kakvih nasilnih i nezakonitih aktivnosti jer će biti poduzete sve zakonom predviđene radnje, a rukovodstvo Sindikata biti odgovorno za posljedice