Imenovani članovi Nadzornog odbora EPBiH

Sedamdeset šesta (vanredna), Skupština JP Elektroprivrda BiH d.d. - Sarajevo, neposredno sazvana od Vlade Federacije BiH, održana 22. avgusta 2023. godine, u Sarajevu, donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora.

Ispred državnog kapitala, prije isteka mandata, a radi gubitka povjerenja dioničara, dužnosti su razriješeni: dr.sci. Izet Žigić, dr.sci. Milenko Obad, dr.sci.Admir Softić, dr.sci.Safet Isić, Muhidin Zametica i Selvedin Subašić. Ivan Gržić, član Nadzornog odbora imenovan ispred privatnog kapitala, razriješen je na lični zahtjev.

Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo donijela je Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo,  počev od 23.08.2023. godine. 

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, imenovani su: Ženja Ljubuškić, Damir Okanović, Vedran Kaser, dr.sci. Milenko Obad, Idham Kruško i Edin Hamzić.

Za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred privatnog kapitala (grupe dioničara sa više od 5 % dionica s pravom glasa) na mandatni period od četiri godine imenovan je Ivan Gržić.