Prezentacija projekta izgradnje bloka 7.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić sa članovima menadžmenta posjetio je 28. maja Općinu Tuzla, gdje je načelniku Jasminu Imamoviću prezentiran novi investicioni ciklus Elektroprivrede BiH koji predviđa izgradnju tri termoenergetska i tri hidroenergetska objekta u Federaciji BiH. Najviše je bilo riječi o izgradnji bloka 7. u Termoelektrani Tuzla.Prezentacija u Tuzli imala je za cilj upoznati lokalnu zajednicu sa pogodnostima koje nudi investicija koja je urađena po evropskim standardima za zaštitu okoliša.

29.maj 2008.

   Menadžment Elektroprivrede BiH u Tuzli

 

   Prezentacija projekta izgradnje bloka 7.

 

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić sa članovima menadžmenta posjetio je 28. maja Općinu Tuzla, gdje je načelniku Jasminu Imamoviću prezentiran novi investicioni ciklus Elektroprivrede BiH koji predviđa izgradnju tri termoenergetska i tri hidroenergetska objekta u Federaciji BiH. Najviše je bilo riječi o izgradnji bloka 7. u Termoelektrani Tuzla.

 

Prezentacija u Tuzli imala je za cilj upoznati lokalnu zajednicu sa pogodnostima koje nudi investicija koja je urađena po evropskim standardima za zaštitu okoliša.

 

Vrijednost bloka 7. ukupne snage od 450 megavata je 495 miliona eura, a njegova realizacija bi trebala biti okončana do 2016. godine Novi proizvodni kapaciteti u TE Tuzla trošili bi 2,4 miliona tona uglja godišnje i proizvodili 2.672 GWh.

 

Generalni direktor EP BiH, Amer Jerlagić je pojasnio da se ovdje radi o izgradnji novih blokova koji će zamjeniti dotrajale . Prema njegovim riječima pri realizaciji ove investicije maksimalno bi se uvažavali stavovi lokalne zajednice u kojoj se grade elektroenergetski objekti.

 

Kada je u pitanju ekologija posebno je istaknuto da će zamjenski blok 7. biti projektovan u skladu sa evropskim normama vezanim za zaštitu okoliša i obavezama iz Protokola potpisanog u Kyotu, a primjena najsavremenijih tehnologija obezbijediće da emisije štetnih gasova i čestica budu ispod najstrožijih svijetskih normi. Na bloku 7. će se koristitii najsavremenije metode odlaganja otpada u skladu sa međunarodno propisanim mjerama.

 

Važnost izgradnje novog bloka istaknuta je i kroz potrebu za daljinskim grijanjem Tuzle i Lukavca s obzirom da blokovi 3 i 4 prestaju sa radom 2013. odnosno 2018. godine. 

 

Delegacija EP BiH se sastala i sa premijerom Tuzlanskog kantona Enesom Mujićem sa kojim je takođe razgovarano o planovima vezanim za izgradnju bloka 7.