HE Jablanica: Pušten u probni rad revitalizirani agregat

U Hidroelektrani Jablanica pušten je u probni rad revitalizirani agregat A1. Puštanjem u rad ovog agregata završena je kompletna revitalizacija elektrane, a njena ukupna snaga povećana za 30 megavata.U revitalizaciju HE Jablanica uložena su 22 miliona švicarskih franaka kreditnih sredstava i 35 miliona KM vlastitih sredstava JP Elektroprivreda BiH, što je najveća poslijeratna investicija na području Hercegovine.

02. juni 2008.

   HE Jablanica: Pušten u probni rad revitalizirani agregat

 

U Hidroelektrani Jablanica pušten je u probni rad revitalizirani agregat  A1. Puštanjem u rad ovog agregata završena je kompletna revitalizacija elektrane, a njena ukupna snaga povećana za 30 megavata.

 

U revitalizaciju HE Jablanica uložena su 22 miliona švicarskih franaka kreditnih sredstava  i 35 miliona KM vlastitih sredstava JP Elektroprivreda BiH, što je najveća poslijeratna investicija na području Hercegovine.

 

Revitalizacijom agregata A1 završena je revitalizacija svih šest agregata, izvršena zamjena kompletne elektromašinske opreme najkvalitetnijom opremom koja se proizvodi u svijetu, a snaga po agregatu povećana za oko 25%. Predstoje zahvati i na građevinskim objektima, opremi rashladnog i drenažnog sistema, kao i monitoring na brani.

 

Radni vijek HE Jablanica je produžen za narednih 30 godina, a snaga sa 150 na 180 megavata. Najavljeni su slični zahvati na hidroelektranama Grabovica i Salakovac koje su u funkciji od 1982. godine.