Potpisan Memorandum o razumijevanju između BH GAS-a i EP BiH

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jerlagić i direktor BH-GAS-a, Almir Bećarević potpisali su 2. jula u Sarajevu Memorandum o razumijevanju. Ovim Memorandumom dvije kompanije su krenule u zajedničke aktivnosti na izradi studijskih dokumenata za proizvodnju električne energije iz gasa u TE Kakanj, odnosno proizvodnju toplotne i električne energije iz termoelektrane i toplane koja bi se gradila u blizini Sarajeva.

 03. juli 2008.

 Potpisan Memorandum o razumijevanju između BH GAS-a i EP BiH

 

 

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jerlagić i direktor BH-GAS-a, Almir Bećarević potpisali su 2. jula u Sarajevu Memorandum o razumijevanju. Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo.

 

Ovim Memorandumom  dvije kompanije su krenule u zajedničke aktivnosti na izradi studijskih dokumenata za proizvodnju električne energije iz gasa u TE Kakanj, odnosno proizvodnju toplotne energije i električne energije iz termoelektrane  i toplane koja bi se gradila u blizini  Sarajeva.

 

Smisao i potreba potpisivanja jednog ovakvog Memoranduma je želja obje kompanije  da slijede razvojni ciklus koji je ispred njih i dokumente Evropske zajednice, rekao je Amer Jerlagić.

 

Direktor BH-GAS-a, Almir Bećarević je podcrtao da ovaj dokument daje okvir za početak efektivne i korisne saradnje gdje bi se u prvoj fazi uradile dvije studije, koje bi bile podloga za donešenje odluke o pokretanju investicionog ciklusa o uvođenju prirodnog gasa u TE Kakanj, odnosno u sve one segmente u EP BiH gdje bi to bilo moguće. Bećarević je posebno naglasio da izgradnja ovih objekata ni na koji način ne bi utjecala na potrebe za ugljem niti na standard rudara.

 

Ministar energije, rudarstva i industrije, Vahid Hećo je rekao da  planirana izgradnja kombi blokova sa gasnom turbinom predstavlja  nastojanje da osim fosilnih goriva budemo spremni  i za korištenje gasa kao energenta. Osim toga, kroz ovaj Memorandum želimo da postojeći blokovi u TE Kakanj imaju mogućnost potpaljivanja gasom i da tečne energente zamjenimo gasom, imajući u vidu sve izraženije  probleme na tržištu sa tečnim energentima, naglasio je Hećo.