Elektroprivreda BiH i dalje najveća bh. kompanija

Na svečanosti, koja je održana u Sarajevu 16. jula, Poslovne novine, izdanje Privredne štampe d.o.o., dodijelile su priznanja vodećim firmama u BiH prema ostvarenim rezultatima poslovanja u 2007. godini. Na osnovu podataka prikupljenih metodom anketiranja formirana je rang-lista ""100 najvećih"". Kriteriji za rangiranje bili su: ukupan prihod ostvaren u prošloj godini, izvoz, investicije, te netto dobit.

 17. juli 2008.

    “Poslovne novine"" dodijelile priznanja najuspješnijim kompanijama u 2007.


    Elektroprivreda BiH i dalje najveća bh. kompanija

 

Na svečanosti, koja je održana u Sarajevu 16. jula,  Poslovne novine, izdanje Privredne štampe d.o.o., dodijelile su priznanja vodećim firmama u BiH prema ostvarenim rezultatima poslovanja u 2007. godini.

Na osnovu podataka prikupljenih metodom anketiranja formirana je rang-lista ""100 najvećih"". Kriteriji za rangiranje bili su: ukupan prihod ostvaren u prošloj godini, izvoz, investicije, te netto dobit.

 

Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2007. godini, od 100 najvećih, prva je Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (765.262.997 KM), potom  ASA Prevent Grupacija (702.975.736 KM) i Aluminij d.d. Mostar (623.735.123 KM).

 

I u oblasti investicija, najuspješnija je Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (118.846.487 KM), slijedi  BH Telecom d.d. Sarajevo (112.000.000 KM) i Arcerol Mittal d.o.o. Zenica (68.214.735 KM).

 

Priznanje u ime Elektroprivrede BiH primio je Osman Hasanbegović , sekretar Društva.

 

Poslovne novine su ove godine dodijelile specijalno priznanje ""Srebreni pečat"" kompaniji Violeta.